OM 5S HUNDÄGARUTBILDNING

OM MIG

Jag, Marie  Mattsson (kallas för Misan), är instruktör sedan 2008, har hållit kurser och fortsatt utbilda och utveckla mig själv löpande inom diverse områden sidan dess.
Jag är utbildad:

 • Klickerinstruktör
 • Klickertränarutbildning
 • Rallylydnadsinstruktör
 • Hoopersinstruktör (utbildad av Svenska Hoopersklubben)
 • ProDog Trainer (Absolut Dogs UK)
 • Balansbollsinstruktör
 • IDhundsförare

Pågående utbildningar:
Michael Shikashos Master Course -Aggression in Dogs
Tracey McLennan's High Prey Drive Club
The moving canine -Beyond dog sports: Dog walk

För att se alla mina utbildningar, scrolla nedåt

TÄVLAR/TÄVLAT I:

 • Agility (Klass 1, 2 & 3)
 • Rallylydnad (Alla klasser upp till och med Mästarklass)
 • Lydnad (gamla Klass 1)

För ytterligare information, scrolla nedåt  till Min erfarenhet

Jag har under de senaste åren hittat ett stort intresse för inlärning och grundkunskaper. Som en konsekvens av detta, och att min Lancashire Heeler tik Cixx blev reaktiv mot andra hundar och främmande människor pga. några obehagliga händelser i hennes tidiga ålder, gjorde att jag började leta efter alternativa sätt att ta in information och kunskap.  Jag hittade en fantastisk värld av onlineutbildningar och kurser. För min del så blev vissa aktörer favoriter och av dessa favoriter fanns de flesta utanför Sverige, nämligen i Kanada, USA och Storbritannien.

Det som var gemensamt för dessa aktörer var att alla hade ett språk som var enkelt att ta till sig och förstå samtidigt som de byggde kunskaper och förståelse i både hund och ägare från grunden. Det lärdes ut om Koncept inom inlärning. Om att vi kan forma hundens personlighet, uppfattningar och responser, inte bara olika övningar eller moment. Om byggstenar för livet oavsett om du har en familjehund, eller en kombinerad familjehund och tävlingshund inom någon hundsport.

Utifrån detta började en egen form och tanke ta fart utifrån den nya kunskap jag fått av dessa aktörer. Aktörerna är olika men de har ändå samma grundtankar på många plan, och de kompletterar mig och hur jag vill lära ut de byggstenar jag identifierat som viktiga. De 5S-en har vuxit fram ur min nya kunskap/erfarenhet och de 5 är något jag alltid har som ryggrad i min roll som hundägare, vad mina hundar behöver och som instruktör.

Inlärning är ett oerhört intressant område och det är viktigt att förstå att alla sätt av inlärning fungerar. Det är helt enkelt upp till dig att välja och prova dig fram. Det finns inget ”Men det fungerar ju inte” i min värld – det finns alltid ett sätt för dig och din hund. Du har bara inte hittat det rätta ännu, eller inte haft uthålligheten själv att verkligen arbeta dig igenom en metod.  Jag kommer inte kunna hjälpa alla som kommer till mig, men jag kommer göra mitt yttersta.

Jag tränar, och kommer lära ut, enligt principen att stärka relationen med hunden och förståelsen för hunden. Enkelt betyder det att jag tränar och lär ut på ett sätt som inte är hotfullt – varken verbalt eller fysiskt. Jag anser att det inte ok att svika hundens förtroende, eller att skapa en otrygg miljö eller situation för hunden. Alla djur, så även vi människor, lär på samma sätt - beteenden som lönar sig och beteenden som inte lönar sig.
Det man måste ta ställning till är om man vill lära ett djur effektivt och etiskt, eller olustbetonat och invecklat (ur inlärningssynpunkt för hunden). Psykologen B. F Skinner konstaterade för snart 100 år sedan att metoden att förstärka önskvärda beteenden är långt mer framgångsrik än att bestraffa felaktiga beteenden. Nya studier och ny forskning stödjer detta sätt att träna hund som det mest effektiva och mest etiska. Därför är valet inte svårt för mig.

Men valet av inlärningsmetod är alltid i slutändan ditt. När du valt att anmäla dig till något av det jag erbjuder så förutsätter jag att du läst om mig och min princip.

MINA UTBILDNINGAR

Jag vidareutbildar mig kontinuerligt inom områden som rör inlärning, hundträning och hundägande.

Se Mina utbildningar (uppdaterad 2024-06-24)


MIN ERFARENHET

Erfarenhet är hur man praktiskt utöver det man lärt sig, och erfarenhet är i mångt och mycket likvärdigt till utbildning anser jag.

Jag har lärt mig lika mycket om inlärning, hundägande och hundträning genom min egen erfarenhet som jag gjort genom utbildningar, kurser och webinar. Bäst är vanligtvis en kombination av både utbildningar och erfarenhet.
För visst är det så att det är när man själv utövar något som man lär sig bäst? Åtminstone är det så för mig. Jag experimenterar mycket i min egen träning för att prova, misslyckas och till sist lyckas. Mycket lär jag in utan något annat mål eller syfte än just att utmana och lära mig själv samtidigt som jag och mina hundar har kul ihop.

 

Reaktiv hund
Jag har levt med, tränat och har tävlat hund som är reaktiv emot främmande människor och främmande hundar. Att leva med en reaktiv hund kräver fokus och uppmärksamhet 24/7 men lösningar finns för ett fungerande liv (som också kan innehålla tävling) tillsammans där hunden mår bra. Cixx reaktivitet är en stor anledning till att jag är där jag är idag med min nuvarande kunskap och utveckling.

Introducerat valp i hemmet med reaktiv vuxen hund.

Agility
Klass 1, Klass 2 och Klass 3.
4 SM-pinnar tävlingsåret 2019/2020 med Cixx.
Yedi uppflyttad till högst klassen (klass 3) och blev Årets agilityhund i klass 2 i XS tävlingsåret 2021/2022 .

Cixx var reaktiv mot hundar och främmande människor redan innan vi ens startade vår första tävling men genom rätt verktyg, rätt träning, rätt fokusering och rätt individuell väg framåt för henne så har vi tagit oss till högsta klass med 4 SM-pinnar under tävlingsåret 2019/2020.

99.9 % av den inlärningserfarenhet jag har för agility kommer från Susan Garretts program Handling 360 och Agility Nation

Rallylydnad
Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad klass till Mästarklass.
15 månader från första tävlingen till Diplom i Mästarklass.

Utvecklat och hållit kurser i de 20 grundfärdigheterna som ingår i Nybörjare till Mästare.

Hoopers
Utbildad instruktör via Svenska Hoopersklubben. Egen träning och utveckling av grundfärdigheterna påbörjad.

Lydnad
Tränat och tävlat ”gamla” Lydnad klass 1, uppflyttad till ”gamla” klass 2

Utvecklat och hållit kurs i Grundfärdigheterna till Startklass


Nosework/Specialsök
Nosework/specialsök för hemmabruk och aktivering.

ID-hund
Utbildad och diplomerad IDhundsförare 2016 av Svenska IDhundutbildningen med Cixx.

Utställning
Handler med egen hund - Svensk Utställningschampion + två Internationella Cert
Inlånad som handler vid nationella utställningar samt rasspecial

Spår
Viltspår för aktivering samt gjort anlagsprov. Personspår för aktivering

Vallning
Anlagsprov NHAT med Yedi (Godkänd)

Treibball (bollvallning)

VARFÖR 5S?

Mitt mål som instruktör är att lära dig som hundägare tänka ”rätt”, våga tänka nytt och ta dig tid att lära rätt.  Det jag erbjuder i form av kurser och privatlektioner kommer därför vara upplagt så att de 5S-en är syftet och en vässentlig del av innehållet.

Det betyder att de 5Sen jag strävar emot börjar med dig som hundägare och gäller dig lika mycket som din hund!

Du och din hund ska bli Starkare, få mer Självförtroende, bli Smartare, få mer Säkerhet och bli mer Stabila tillsammans för att bli ert bästa!

DE 5S-EN

Dessa 5S är min mission för mitt lilla företag och de är min vision i min relation till mina hundar och de som väljer att gå något av det jag erbjuder. De är mitt fokus och anledning till det jag erbjuder. De är orsaken till att jag är där jag är idag. Mitt mål är att de ska bli det samma för dig som väljer att gå något av det jag erbjuder.

 • Självförtroende
  När man vet att man kan så växer man och klarar av det man behöver. Genom att klara det man behöver så blir man säker på sig själv och sin hund. Det är självförtroende. Och oberoende. En hund med självförtroende är en sann optimist och klarar svårigheter bättre.
 • Smart
  Du och din hund ska hantera situationer smart utifrån era behov och vad det specifika tillfället kräver. Din hund ska kunna tänka och lösa situationer smart och självständigt om det behövs.
  Att tänka smart är också att vara effektiv och strukturerad i de målen man satt och sin träningsplanering oavsett om du har en familjehund eller en familjehund/tävlingshund.
 • Stabil
  Du och din hund ska förbli stabila i alla situationer oavsett vad som händer och sker i omgivningen eller vilka moment som ska utföras. Genom att vara stabil kommer du ta rätt beslut för dig och din hund. Ni ska tillsammans ha djupa rötter som står stadigt när det blåser.
 • Säkerhet
  Du och din hund ska känna er säkra på er kunskap, tillsammans och var för sig. När man vet att man kan så kommer man lyckas.
  Säkerhet är också att känna sig själv och sin hund, och vid behov agera och hantera situationer utifrån det. Säkerhet är att ha kunskapen att plocka fram rätt verktyg vid rätt tillfälle.
 • Stark
  Du ska bli stark mentalt så du står upp för dig och din hund och gör rätt val utifrån er kunskapsbank– oavsett vad det gäller. Genom att känna din hund så ska du ta rätt beslut och inte tvivla på att du gjort rätt.
  Ska du tävla inom någon hundsport så behöver din hund vara fysiskt stark för den specifika uppgiften – för att kunna utföra det den kan utifrån sina förutsättningar och hålla sig skadefri.

 De 5S-en kom till under en promenad med mina hundar där jag reflekterade över min tävlingsvision. Ord på S började poppa upp och jag sorterade sedan ut de 5 viktigaste orden för mig för hundägare och vad som var viktigast för mina hundar.

Jag analyserade känslor, värdegrunder och viktighet i kombination med de olika orden innan de var helt på plats och vad de betyder. De 5S-en blev en livsstil som gjorde just livet bättre för både mig och mina hundar och blev min vision inte bara för tävlingar utan för hela livet.

Deras betydelse är också något jag vill att du som köper någon av mina tjänster ska känna och förstå vikten av. Det jag erbjuder andra kommer därför vara upplagt så att de 5S-en är en del av innehållet och syftet. Därmed är de 5S-en även en mission för mig.


5S Grundtanke om hundägarskap

Min grundtanke är att inte börja titta bara på grunden för hundägandet utan från början gå ett steg djupare för att nå det som är unikt med dig och din hund.

Grundkunskaperna för mig är baskunskaper som hunden behöver i sin vardag och/eller inom någon hundsport. De är kunskaper som kan utvecklas vidare om man vill vid behov. Grundkunskaperna ger dig och din hund en förståelse för uppgiften och det är den grunden som vi bygger vidare på. Du kan föreställa dig ett hus, där är grundkunskapen själva husgrunden som vi sedan sätter väggar, fönster, tak och sist inredning i. Utan en stadig husgrund kommer det bli ett svajigt hus om det blåser lite…

Men jag vill gå djupare än så. Vi kan bygga en stadig och stabil husgrund, men om vi sätter husgrunden på fel underlag, t.ex. sank mark eller berggrund, så blir det fortfarande ostabilt.
Därför är det viktigt att du som ägare har en viss kunskap och insikt innan du börjar involvera din hund för att även bygga rätt underlag till er grund.
Det betyder att de 5Sen jag strävar emot börjar med dig och gäller dig lika mycket som din hund!

Mitt mål är att lära dig som hundägare tänka ”rätt”, våga tänka nytt och ta dig tid att lära rätt.


Jag har mångt och mycket Susan Garretts pyramid som grund i min tanke i hur vi på bästa sätt lär vår hund det den behöver kunna. Din och hundens förståelse och motivation för uppgiften är absolut viktigast för att sedan bygga vidare uppåt. Att utmana sig själv och sin hund i förståelse och utveckla förståelsen är också ett av det absolut roligaste som finns. Genom förståelse för uppgiften så lägger vi också grunden till de 5S-en.

Menu
My Products Available Products
Sign In

Sign In Details

Forgot Password